Οκτώβριος 23

Μπριτζ Τεστ

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrRedditFlipboardKindle ItWordPressShare

Τσεκάρετε τις γνώσεις σας στο μπριτζlogo                                                           

Έναρξη

Συγχαρητήρια - ολοκληρώσατε το quiz "".

Το score σας είναι: %%SCORE%% από %%TOTAL%%.

Η επίδοση σας αξιολογήθηκε ως: "%%RATING%%".laskbridg1-thumb-large


Οι απαντήσεις σας επισημαίνονται παρακάτω.