Οκτώβριος 20

Φιτ (Fit)

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrRedditFlipboardKindle ItWordPressShare

Το συνδυασμένο πλήθος στον άξονα των φύλλων ενός χρώματος που μπορεί να επιλεγεί ως ατού. Ιδανικά είναι επαρκές αν αποτελειται από 8 ή περισσότερα φύλλα.

1. Έχω Φίτ – Ιδανικά, τρίφυλλη ή μακρύτερη υποστήριξη σε χρώμα που αγοράστηκε από τον συμπάικτη, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκές φιτ.

2. Δίνω Φίτ – Ενισχύω το χρώμα του συμπαίκτη, ενημερώνοντάς τον για την ύπαρξη επαρκούς φιτ.

 

Οκτώβριος 20

Είδος συμβολαίου

Διευκρινίζει το χρώμα των ατού ή αντίθετα δηλώνει οτι δεν θα υπάρχουν ατού (ΧΑ),

Το είδους έχει να κάνει με το αν προτείνεται κάποιο χρώμα για ατού ή αν γίνεται πρόταση να παιχθεί το παιχνίδι χωρίς ατού. Για παράδειγμα:

Μία κούπα – Δέσμευση για την πραγματοποίηση τουλάχιστον 7 λεβέ ( 6 συν μία) με ατού τις Κούπες.

Δύο καρά – Δέσμευση για την πραγματοποίηση τουλάχιστον 8 λεβέ (6 συν 2) με ατού τα Καρά.

Τρία Χωρίς Ατού – Δέσμευση για την πραγματοποίηση τουλάχιστον 9 λεβέ ( έξι συν τρεις) χωρίς κάποιο χρώμα για ατού.

 

Οκτώβριος 20

Ατού (Trump, Γαλλικά atout)

 

Το χρώμα (αν υπάρχει) του τελικού συβολαίου. Δηλαδή αν θα παίξουμε με ατού τις Πίκες, τις Κούπες, τα Καρά ή τα Σπαθιά. Παίζοντας με ατού (χρωματιστό συμβόλαιο) έχουμε την δυνατότητα να κερδίσουμε λεβέ/μπάζα, σε περίπτωση που δεν έχουμε να ακολουθήσουμε το χρώμα που μας ζητείται από τον αντίπαλο. Για παράδειγμα, εαν ο αντίπαλος παίξει τον Α καρό και εμείς δεν έχουμε και το συμβόλαιο που κατοχυρώθηκε να παίξουμε είναι τα σπαθιά, τότε μπορούμε με κάποιο σπαθί που κρατάμε να κόψουμε/τσακίσουμε, τον Α καρό του αντιπάλου και να κερδίσουμε εμείς την λεβέ.